Croeso / Welcome

Wedi’i leoli yng nghanol y pentref, mae gan y clwb hanes hir o fod yn glwb croesawgar a chyfeillgar iawn.


Located in the middle of the village, the club has a long history of being a very welcoming, friendly club.

Academi / Academy

Mae gan y clwb gysylltiadau hirsefydlog â’r ysgol leol. Rydym yn croesawu plant o 10 oed i ymuno â’n academi fowlio.


The club has long-standing links with the local school. We welcome children from the age of 10 to join our bowls academy.

Aelodaeth / Membership

Gydag aelodaeth 2021 yn £25 i oedolion a £1 i blant, ble arall allwch chi gael mwy am lai.


With 2021 membership at £25 for adults and £1 for children, where else can you get more for less?