Llongyfarchiadau i Lois am fod y chweched aelod o’r Academi, sydd wedi cael ei dewis i ymuno hefo Sgwad Bowlio Ieuenctid Cymru. Rydym yn dymuno yn dda i’r sgwad i gyd, ac yn siwr fydd mwy o’n aelodau Academi yn cael eu dewis yn y dyfodol.

 

Congratulations to Lois for being the sixth Academy member to be chosen to join the Welsh Junior Bowls Squad. We wish the whole squad well, and are sure that more of our  Academy members will be chosen in future.