Lawnt a’r gau o 27ain Medi tan ganol Mis Mawrth 2022. Diolch i bawb wnaeth helpu, a’r aelodau i gyd am wneud bowlio cystadleuol yn bosib mewn tymor annodd iawn, Gobeithio y cawn ni dymor gwell flwyddyn nesaf. The Bowling Club is closed from 27th Sept to middle of March 2022. Thank you to everyone who helped and all the members for making bowling possible in a difficult season, Hopefully we will have a better season next year.